Personal branding in uw organisatie

Personal Branding in uw organisatie


Binnen uw bedrijf bent u zich heel bewust van het feit dat uw merk en bedrijfsnaam goed in de markt moet worden gezet. U besteedt veel aandacht aan de marketingcommunicatie en u vindt het belangrijk dat uw merkwaarden via alle uitingen consistent naar voren komen. Maar hoe zit het met uw medewerkers? Zijn zij in staat om hun merkwaarden en talenten goed naar voren te brengen? En sluiten deze aan bij de merkwaarden van het bedrijf, waardoor uw medewerkers merk- en cultuurdragers van uw organisatie zijn?


Personal Branding is om de volgende redenen belangrijk voor uw organisatie:


  • Wanneer medewerkers hun talenten en kwaliteiten kennen en beter zichtbaar maken, kunt u deze inzetten om uw organisatiedoelstellingen te behalen.
  • Uit onderzoek verricht op Harvard blijkt dat wanneer professionals binnen een organisatie de mogelijkheid krijgen zich op authentieke wijze te profileren, dit hun loyaliteit aan de organisatie versterkt (bron: Roberts, 2003).
  • Wanneer de waarden van uw organisatie overeenstemmen met de waarden van de medewerker, zal de medewerker zich betrokken voelen en een intrinsieke motivatie hebben. Op deze manier wordt er met plezier aan uw organisatiedoelstellingen gewerkt.
  • Jezelf profileren is een middel om doelen te bereiken. Van het stellen en halen van belangrijke persoonlijke doelen gaat een positief effect uit. Het vergroot het zelfvertrouwen van mensen en men wordt er gelukkiger van. Een gelukkigere werknemer is waardevol voor de organisatie.
  • Hoe beter een werknemer zichzelf en de eigen talenten en doelen kent, des te bewuster hij/zij keuzes zal maken in werk, type organisatie, promotie. Op lange termijn bespaart dit u geld en tijd.

Waarom Bureau Beaufort?

Bureau Beaufort geeft presentaties, trainingen en workshops op het gebied van Personal Branding. Deze kunnen desgewenst gecombineerd worden met trainingen in social media. Om te weten wat Bureau Beaufort voor uw organisatie kan betekenen, bel met Chris Potter 0645052940.Organisaties waar Bureau Beaufort voor werkt of heeft gewerkt: ABN Amro, ING, American Express, Gemeente Rotterdam, Rabobank, Akzo Nobel, Gemeente Amsterdam, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Astellas Pharma, Calco, ThiemeMeulenhoff, Maison Kelder, Combiwel, Fontys Hogescholen, Dow Chemical, Eigenwijks, Flevo Ziekenhuis Almere, Nefarma.