Kansen in crisistijd: het moment voor professionele ontwikkeling, via virtuele workshops

Waarom onze organisatie groeit zonder dat we ooit mensen in dienst nemen
15 december 2019
Who moved my cheese?
5 september 2020

Kansen in crisistijd: het moment voor professionele ontwikkeling, via virtuele workshops

team Bureau Beaufort

‘NEVER LET A GOOD CRISIS GO TO WASTE’ zou Winston Churchill gezegd hebben vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hij doelde daarbij op het oprichten van de Verenigde Naties, wat een direct (en positief) gevolg van de oorlog was.

Wij hebben in de afgelopen week gemerkt dat onze klanten ook op die manier denken. De situatie waar we met z’n allen in zijn beland kunnen we helaas niet veranderen, maar we hebben wel invloed op hoe we er mee omgaan. Welke kansen zijn hierdoor ontstaan? Hoe kunnen we het thuiswerken zo goed mogelijk benutten?  

Virtuele trainingen en coaching

Veel van onze klanten grijpen deze gelegenheid aan om de thuiszittende medewerkers te stimuleren zich te ontwikkelen zodat ze straks beter voorbereid zijn op de toekomst. Wat zij ons vragen is om virtuele trainingen en coaching te verzorgen op verschillende gebieden. De voorbeelden die we in de afgelopen week kregen zijn:

  • Het vergroten van je online zichtbaarheid
  • Personal Branding
  • LinkedIn
  • Salestechnieken
  • Projectmanagement
  • Storytelling
  • Hoe maak je een videoboodschap?
  • Vergroten van je veerkracht en wendbaarheid
  • Effectief Beinvloeden
  • Samenwerken met verschillende persoonstypes

We maken voor elke organisatie een plan voor virtuele training of online coaching op maat. Dat kan variëren van een losse training tot een ontwikkeltraject of een wekelijks terugkerend inspiratiemoment voor alle professionals uit je organisatie.

Als je wilt weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen, mail naar info@bureaubeaufort.nl of bel met Chris Potter op 06 45052940.

Comments are closed.